Výklad č. 1 Výklad č. 2 Výklad č. 3 Výklad č. 4 Výklad č. 5 Výklad č. 6 Výklad č. 7

Výklad č. 6:

Tarot vztahů

Tento výklad je určeh k vyjasnění vztahu mezi partnery a probádání jeho nevědomých úrovní. Může například vést k objevení zvláštních vlastností vztahu, jichž si nikdo z part­nerů nebyl vědom. Tuto hru můžete hrát při nejrůznějších příležitostech.

Budete-li oba ochotni se na otázku podívat z jiného úhlu, můžete využít i při řešení neshod. Pomoci vám může třetí osoba, která také zná Tarot. Karty zamíchejte a rozložte je do vějíře. Střídavě s partnerem vytahujte karty a pokládejte je podle obrázku.

  1. Partner A vytáhne kartu, která představuje partnera B.
  2. Partner B vytáhne kartu, která představuje partnera A.
  3. Partner A vytáhne kartu, která vyjadřuje jeho samého.
  4. Partner B vytáhne kartu, která vyjadřuje jeho samého.
  5. Partner A vytáhne kartu, která představuje jeho vztah k partnerovi B.
  6. Partner B vytáhne kartu, která představuje jeho vztah k partnerovi A.

Karty postupně obra¶te. Všiměte si své první spontánní reakce a povídejte partnerovi o jednotlivých kartách, jako například: ťTouto kartou ti říkám...Ť, ťDostávám od tebe...Ť, ťV tomto okamžiku ti dávám...Ť

ťMiluji tě, nenávidím těŤ

Tento způsob vykládání je živější a bezprostřednější než předchozí. Posaďte se naproti sobě, karty společně zamíche­jte a rozložte mezi sebe. Dívejte se při tom navzájem do očí. Partner A, například, začne větou vyjadřující jeho pocity k partnerovi B, jako: ťMiluji těŤ, ťChci s tebou žítŤ, nebo ťDržíš mě ve vězeníŤ atd. Vytáhne si při tom jednu kartu, kterou položí před sebe lícem dolů. Vše třikrát nebo čtyřikrát zopakujte. Když bylo vše podstatné řečeno (činí-li vám pro­blém zapamatovat si, co jste říkali, pak si to napište), můžete se na karty postupně podívat.

Podporují jednotlivé karty to, co jste řekli, nebo vyjadřují něco zcela odlišného? Která věta přitáhla silnou kartu? Která slabou? Čím konkrétnější a upřímnější jsou vaše věty, tím snadněji se dostanete k hlubší pravdě, která se za každou z nich skrývá.

Vztah/střetnutí (pro malé skupiny)

Vztahové výklady, popsané na předcházejících stránkách, mohou využít také malé skupiny lidí.

Příklad 1:

Skupina sedí v kruhu na podlaze nebo u ku­latého stolu. Karty zamíchejte a rozložte do vějíře. Každý si postupně vytáhněte jednu kartu pro sebe a pro všechny os­tatní. Když tak všichni učinili, karty otočte, a příslušnému partnerovi spontánně sdělte, co karta vypovídá o vztahu. U problema-tických karet si na doplnění vytáhněte další.

Příklad 2:

Členové skupiny, kteří si chtějí vyjasnit své vzta­hy, sedí naproti sobě a postupují podle výkladu č. 6. Zbytek skupiny sedí kolem nich a pomáhá jim výklad objasnit. Můžete v tom pokračovat tak dlouho, dokud cítíte potřebu něco sdílet. Po vyjasnění jednotlivých vztahů karty vra¶te a znovu zamíchejte.

Výklad!

Zajímá Vás, jak vysoké máte IQ? Změřte si své IQ v kvalitním testu. Spustit IQ TEST »