Výklad č. 1 Výklad č. 2 Výklad č. 3 Výklad č. 4 Výklad č. 5 Výklad č. 6 Výklad č. 7

Výklad č. 2:

Parabola o sedmi kartách

Tento výklad je vhodný k zodpovězení otázek, týkajících se jakéhokoliv podnikání. Základní otázkou je: ťCo mám udělat?Ť

Karty zamíchejte a lícem dolů je rozložte do vějíře. Vytáhněte si sedm karet, ale neotáčejte je. Těchto sedm karet ještě jednou zamíchejte a rozložte je v pořadí znázorněném na obrázku. Karty postupně obra¶te:

  1. Minulost nebo to, co právě končí.
  2. Přítomnost.
  3. Budoucnost nebo to, co právě začíná.
  4. Co mám dělat?
  5. Podpůrné nebo rušivé energie z vnějšku.
  6. Největší naděje nebo obavy.
  7. Výsledek, východisko.
Výklad!

Zajímá Vás, jak vysoké máte IQ? Změřte si své IQ v kvalitním testu. Spustit IQ TEST »