Výklad č. 1 Výklad č. 2 Výklad č. 3 Výklad č. 4 Výklad č. 5 Výklad č. 6 Výklad č. 7

Výklad č. 1:

Bližší objasnění otázky nebo citového stavu

Soustřeďte se na otázku, respektive citový stav a zamíchejte karty. Rozdělte je na dvě hromádky. Levá hromádka zastupuje vaši pasivní, přijímající stránku, pravá aktivní, projevující se navenek.

Levou hromádku ještě jednou zamíchejte. Vrchní kartu položte do pozice 2, spodní do pozice 3. Karty ještě neobracejte. Promíchejte pravou hromádku a vrchní kartu položte do pozice 1, spodní do pozice 4. Karty postupně obra¶te a prohlédněte si je:

  1. Vlastní téma, kterým se skutečně vnitřně zabývám. O co ve skutečnosti jde? Základní otázka.
  2. Čemu se otevírám, co přijímám? Jaké lidi, energie a událos­ ti přitahuji?
  3. Co vyjadřuji a dávám najevo navenek? Jak působím na druhé? Jak ovlivňuji své okolí?
  4. Odpověď, klíč. Možnost, jak problém aktivně překonat, východisko. Negativní karty v této pozici ukazují na mož­nost ukončení negativního stavu nebo postoje.
Výklad!