Výklad č. 1 Výklad č. 2 Výklad č. 3 Výklad č. 4 Výklad č. 5 Výklad č. 6 Výklad č. 7

K čemu nám slouží Tarot?

Zajímá Vás, jak vysoké máte IQ? Změřte si své IQ v kvalitním testu. Spustit IQ TEST »

Tarot nám pomáhá zkoumat a poznávat sebe sama.

Sebepoznání a hledání našeho poslání

Tarot může být na naší cestě sebepoznání a hledání zapomenutého poslání cenným přínosem.

¬ivotní pomoc kontaktem s vnitřním vedením

Nikdy neodpovídají karty samy, ale vnitřní instance moudrosti a vedení, na kterou se naladíme. Tarotové karty slouží při našem kontaktu s nitrem, vnitřním vedením, skutečným či vyšším Já, neboli božskou esencí v nás pouze jako médium.

Jsme-li si při zacházení s Tarotem tohoto vnitřního vedení vědomi a učíme-li se podle něj žít, odkrýváme v sobě nesmírné, blahodárně působící bohatství.

Pomoc při velmi závažných, ale také každodeních rozhodnutích

Když naše denní vědomí, náš rozumový úsudek dosáhne svých hranic, měli bychom se rozhodnout s pomocí intuice. Zaměříme-li se na vnitřní vedení, jsou pro tento účel Tarotové karty obzvlᚶ vhodné.

Náš rozum potom v tomto procesu ujasňuje všechny možnosti a jejich důsledky. Jsme-li otevřeni více než jedné možnosti rozhodnutí, můžeme se s pomocí karet obrátit na své vnitřní vedení. Získáme tak cenné informace o různých možnostech, které pro nás život připravil.

Vyjasnění vztahů

S pomocí karet můžete spolu s partnerem (je-li pro to otevřený) pochopit opakující se konfliktní situace a přejít ke komunikaci na vyšší úrovni. Tarot vám může poskytnout cenné rady a podněty ke konkrétním činům a k pochopení lekcí, jež jsou nám prostřednictvím našich vztahů udělovány.

Zajímá Vás, jak vysoké máte IQ? Změřte si své IQ v kvalitním testu. Spustit IQ TEST »